<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Publikációk

 

VISSZAJELZÉSEK


"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika

VISSZAJELZÉSEK

 

 

A betűk grafológiai jelentése

 

A betűk jelentéstartalmának vizsgálata érdekes, de kevésbé tudományos megállapításokat hordoz magában. Ennek ellenére a leggyakoribb, illetve legkifejezőbb betűkről röviden megemlékezünk.

   

A munka betűje. A gyakorlati embert, és annak a munkához való viszonyát jeleníti meg, azaz Én és a Munka. Ha az ovál magassága kisebb, mint a törzsvonal, akkor nagy megterhelés számára a végzett tevékenység. Ha nagyobb, mint a törzsvonal, alulfoglalkoztatottságról beszélünk, vagyis nem elegendő számára az a munka, amit végez, mert többre is képes lenne. Ha az ovál és a törzsvonal eltávolodik egymástól, nem szereti a munkáját, illetve abban az esetben, ha a törzsvonal írásakor hurkot képez, szívesen csinálja, élmény számára a munkája.

A birtoklás betűje. Az anyagi javakkal való viszonyt mutatja, annak megszerzésére és megtartására irányul törekvéseket. Ebben az esetben az anyagi javak alatt nemcsak pénzt értünk, hanem tárgyakat, érzelmeket, információkat, embereket, stb. ha az írott „b” betű zárt ovállá módosul, írója erősen szeretné a megszerzett javait meg is tartani, ha nyitott, annak nyitási nagysága mutatja, hogy mennyit enged el magától írója.

A család betűje. A családon belül is az anya és az apa viszonyát mutatja. A törzsvonal és az ovál távolsága, illetve egybeírása utal a szülők közti viszonyra (legalábbis ahogy az írásminta írója érzi), ezentúl ha a törzsvonal távol áll az ováltól, akkor az a családtól (anya, apa, testvérek) való elszakadást jelezheti. Ezenfelül a „d” törzsvonalának hurkossága a szellemi kihívások igényéről is tájékoztatást ad.

A betűk grafológiai jelentése

A szellemi önértékelés, és a szeretet betűje. Azt mutatja meg, hogy írója tisztában van-e szellemi értékeivel, nem becsüli-e túl, vagy éppen alul önmagát ezen a területen. Ezenfelül szeretetigényünk érzékeny mutatója. Torzulásai esetleges negatív élményekre utalhatnak.

A betűk grafológiai jelentése

A férfiszerep mutatója mindkét nem esetében. A férfiaknál a férfiasságot, a nőknél az ehhez való viszonyulást mutatja. Ha férfi esetében több a huroktartalom (alsózónában plusz hurok képzése), írója számára fontos a férfiasság, és annak megélése. Ha nő esetében több a huroktartalom, a férfiak mentálisan és fizikálisan is fontos szerepet játszanak életében.

A betűk grafológiai jelentése

A szexualitás betűje. Jelzi írójának vágyait, törekvéseit, élménykészségét és azok megvalósulását. Az ovál az „én”, a hurok pedig a szeuális érzék és érték mutatója. A hurok mérete mutatja az igényt, a hurok képzése és vonalvezetése az élmény megvalósulását. Formája pedig az élmény milyenségéről ad visszajelzést.

A betűk grafológiai jelentése

A párkapcsolat, az intim párkapcsolat betűje. A kettős betűben a „g” az író személy, míg az „y” a párja, partnere. E két betű egymáshoz viszonyított nagysága, távolsága, valamint kötöttségük, vagy éppen kötetlenségük árulja el a kapcsolat minőségét. Az oválok az érzelmi, a hurkok a szexuális együttlét fontosságát és igényét jelzik.

A betűk grafológiai jelentése

A legteljesebb Én, az író személy „érték-mértéke”, azaz a személy önértékelését mutatja. abban az esetben az „i” betűk jellemzően kisebbek a többi középzónás betűnél, írójuk alulértékeli önmagát, míg ellenkező esetben túlságosan is magabiztos lehet attól, hogy többnek gondolja magát, mint ami. Az „i” betű magasságának változatossága az önbizalom ingadozását jelképezi.

A betűk grafológiai jelentése

A kreativitás, a kivitelezés betűje. Megmutatja, hogy írója a munkavégzés területén a tervező, vagy inkább a kivitelező típushoz tartozik. A felsőzónás hurok az elmélet (tervezés) fontosságát jelzi, míg a középzónában elhelyezkedő hurok kialakításából a gyakorlati kivitelezésre következtethetünk.

A betűk grafológiai jelentése

Az ismeretek, a tudás betűje, amely szellemiségünket. Ismereteinket jelöli. Megmutatja, hogy van-e igényünk az ismeretek megszerzésére, és rendelkezünk-e élményekkel a szellemi szféra területén. Jelzi ismereteink szélességét, mélységét, biztonságát. Pedagógus betűnek is nevezik, mert útmutatást ad arról is, hogy írója képes-e a megszerzett tudás átadására. Utal arra is, hogy az elsajátított ismereteket a személy hogyan képes a hétköznapokban alkalmazni, kamatoztatni.

A betűk grafológiai jelentése

A szociabilitás, a társasági kapcsolatok mutatója. Abból, hogy írója árkádosan vagy füzéresen írja, következtethetünk a közösség felé való nyitottságára vagy az ettől való elzárkózásra. Az „m” első törzsvonala az „én”, a második a „te”, azaz a közvetlen társ, barát vagy partner, míg a harmadik törzsvonal a közösséget jelképezi. Attól függően, hogy melyik nagyobb, mutatja a közösséghez való viszonyulást, illetve azt, hogy mit, illetve kiket tartunk fontosabbnak életünkben.

A betűk grafológiai jelentése

Az „o” az „a” mellett másik én-kép betű. A teljességet, a mások számára érzékelhető Én-t jelképezi. Az önértékelés betűje, melyben minden érzetünk tükröződik. Az ovál magassága az Én értékelését, szélessége az Én-érzetet, esetleges sérült alakja, formája pedig a negatív élményeket mutatja. Harmónia-érzés esetén telt, pszichés sérülések előfordulásakor viszont formátlan, törött, horpadt vagy szöges lehet.

A betűk grafológiai jelentése

A női nemiség, a nőiesség betűje. Férfiak esetében az ehhez való viszonyt, nőknél saját nemük elfogadását jelenti. Ha plusz huroktartalom jelentkezik a betű írásakor, férfiaknál a fokozott szexuális igényre, míg a nőknél a nőiesség, illetve annak hangsúlyozására utal.

A betűk grafológiai jelentése

A szerzés betűje, mely az író személy anyagi javak megszerzése terén kialakított szokásait árulja el. Ha képzése során a betű felső részénél történő irányváltáskor keletkezik plusz hurok, „mentális élményt” is jelenthet számára az anyagi javak megszerzése. Ha a betű alsó részén ír plusz hurkot, a pénz megszerzése „fizikai” örömöt jelent írója számára.

A betűk grafológiai jelentése

A munkatársi kapcsolatok betűje, amelyben az „s” betű az írás készítője, míg a „z” betű a munkatársat mutatja. Kettejük munkakapcsolatára következtethetünk az „sz” írásából, annak távolságára, illetve közelségére, valamint az egymáshoz való viszonyukra.

A betűk grafológiai jelentése

A vezetés betűje, melyben az áthúzóvonal helye és kialakítása alapján következtetünk írójának vezetési képességeire. Vizsgálatával a jegyzet külön foglalkozik, ezért itt csak annyit jegyzünk meg, hogy az áthúzóvonal magasságából az író személy dominancia igényére, a mások feletti „uralkodás” vágyára következtethetünk.

A betűk grafológiai jelentése

A harmónia betűje. Az író személy harmónia iránti igényét mutathatja meg, valamint azt, hogy képes-e ezt megteremteni önmaga és a külvilág között. Ha áthúzott a betű, a harmónia fontosságának megerősítéséről beszélhetünk, illetve túlbiztosító magatartásról. Ezenfelül az áthúzott „z” betű sok esetben a precizitás jele is.

   


www.grafokontroll.hu (c) 2006
l
kapcsolatok
l
Code by Gpek