<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Publikációk

 

VISSZAJELZÉSEK


"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika"Igazából döbbenetes, hogy a leírtak mennyire jellemzőek a fiamra. A szakvélemény azonban több egy jellemzésnél. Mélyre hatoló analízis, mely segíthet nekünk, szülőknek abban, hogy az útkereső kamasz útját terelgetni tudjuk a Neki legmegfelelőbb irányba. Támogatást ad abban, hogy mely gyenge pontjait kell erősítenünk..."
Seregély Edit„igazad volt abban, hogy nem egyszer kell majd elolvasnom. Nem mondanám hogy van benne olyan dolog ami nem rám illik, talán egy ami a reál tantárgyakra irányul mert azok mindig is az ellenségeim voltak. Nem csak én, hanem a hozzám közelebb álló emberek is elolvasták, a családom, és a legjobb barátaim. Ők is csak bólogattak, hogy igen Szandi ez teljesen te vagy. Mindent összevetve én teljesen elégedett vagyok.”
Parragh Alexandra"Amúgy nagyon érdekes ez az elemzés. Első olvasatra kicsit furcsa volt magamról ilyeneket olvasni, de másodikra már csak csodálkoztam, hogy jééé! hát ez is igaz! meg ez is! Hihetetlen! Az egésznek kb. 97%-ra mondom azt, hogy teljesen igaz! És kiráz a hideg attól, hogy hogyan lehetséges mindezt az írásomból kiolvasni! De amúgy megerősített ez az elemzés."
Vidáné Sinigla Melinda"Megmondom őszintén, az fura volt első olvasásra, hogy egy idegen, akivel még soha nem találkoztam személyesen, egy egy oldalas írásból ennyi mindent leszűrjön, ugyanakkor (feltételezem nem lepi meg a mondat folytatása) én azért egy kicsit nehezen fogadom el az írást, mert csak a pozitívumokról ír, ill. a negatívumokat is szinte pozitív tulajdonságként említi."
Alföldi Mónika

VISSZAJELZÉSEK

 

 
Földsugárzás = sugárzó Föld ?


    A sugárzás az energia egyik formája, amely az atomok által kibocsátott elektromágneses hullámok alakjában jelenik meg és ugyanúgy, mint a hanghullám, minden irányba terjed. Minden ami minket körülvesz, sugárzik, sõt mi magunk is bocsátunk ki sugarakat. "Az ember mindig sugárözönben élt, és él ma is. Ez döntõen abból adódik, hogy a kozmoszból megszámlálhatatlan mennyiségben és formában éri a Földet sugárzó energia. Ezeknek az energiáknak természetesen távozniuk kell (némi veszteséggel) a Földrõl, különben túltöltõdés következtében már régen felrobbant volna. Ez azért nem következett be, mert a szabályosnak mondható rácsrendszereken (Hartmann, Curry, Szt.György, Ley) keresztül visszaadja a Föld ezt a sugárzó energiát az univerzumnak." - írja Weiszhaár Sándor, a Magyar Országos Radiesztéziai Egyesület elnöke az Elixír egyik tavalyi számában.
    A népnyelv minden Földbõl érkezõ sugarat földsugárzásnak nevez. A radioaktív sugárzással szemben a földsugárzást sem talajvíz sem nyitott vizek terjedésében nem akadályozzák és a sugárzás fölöttük éppen úgy megállapítható, mint a száraz talaj fölött. A sugárzási sávok felett megváltozik a Föld mágneses mezeje, nõ az anyagok elektromos vezetõképessége. Egy fajta elmélet szerint a földsugárzás káros hatása azon alapszik, hogy a sejtfal egyik oldala negatív, a másik oldala pedig pozitív töltésû. Ez a polaritás különbség elõsegíti a sejt belseje, a vér és a nyirok közötti anyagcserét, és a földsugárzások ezeket a természetes polaritásokat zavarják meg. A földsugárzásokat - az egyik legegyszerûbb csoportosítás szerint - két részre bonthatjuk:

    1. Szabályos alakban megjelenõ sugárzások pl: Hartmann, Curry sugárzás
    2. Szabálytalan alakban megjelenõ sugárzások pl. vízérsugárzás.


Hartmann sugárzás


    A természetes eredetû földsugárzások egyik legismertebb fajtája a Hartmann sugárzás, amelyet Hartmann hálónak is szokás nevezni.
A földgolyót észak-déli és kelet-nyugati erõvonalak futják körül ugyanúgy, mint a térképeken a hosszúsági és szélességi körök, csak jóval sûrûbben. E rendszert egymástól függetlenül két magyar ember is felfedezte. Dr. Hernádi Mihály ezt a rácsszerûen elhelyezkedõ sugárzási rendszert a vízerek feletti sugárzásnak vélte, és Csalány Ferenc volt az, aki a rácsok mibenlétét elõször a világon felismerte. Dr. Ernst Hartmann professzor is rájött erre a periodikusan ismétlõdõ hálós szerkezetû sugárzásra, s mivel 1956-ban õ szabadalmaztatta, így róla nevezték el.
    A Hartmann háló tehát egy É-D és K-Ny irányú rácsrendszer, amelyben a sávok 2-2,5 méter távolságra helyezkednek el egymástól. Az ingerzónák szélessége pedig kb. 30 centimé-ter. A Hartmann háló sûrûségénél fogva mindenütt jelen van és ezért természetesen az élõ szervezetnek szüksége is van erre a sugárzásra. A probléma akkor kezdõdik, amikor a Hartmann sáv egy már legyengült szervezetet érint hosszabb idõn keresztül. Felmerülhet a kérdés, hogy mit értünk legyengült szervezet alatt ? Ha egy kicsit belegondolunk mindennapjainkba, akkor azt hiszem könnyen beláthatjuk azt a tényt, hogy életmódunk rendkívül megvi-seli szervezetünket. Gondolok itt a mindannyiunkra jellemzõ stresszre, az egészségtelen táplálkozásra, a környezeti szennyezõdésekre(kipufogógázok, ételszínezékek, tartósító szerek, kozmetikai cikkek, mosószerek stb.), és az egyre növekvõ elektroszmogra, "hullámkáoszra", amelyben élünk. Ilyen feltételek mellett nem csoda, ha szervezetünket - tartalékait is felélve - megviselik az ingerzónák.
    A Hartmann sáv a gyulladásos megbetegedések elõfordulásának valószínûségét növeli azokon a testrészeken, szerveken, amelyeket érint. Ha fejen megy keresztül, akkor az gyakori fejfájásokat okozhat, ideges lehet tõle az ember, egy idõ után látás- és halláskárosodást okoz-hat. Ha szív- és tüdõtájékon megy keresztül, akkor szívritmus panaszok, tüdõvel kapcsolatos problémák jelentkezhetnek stb. Egyszerûbb tünetek már 2-3 évi ugyanazon helyen történõ alvás esetén felléphetnek és komolyabb megbetegedések a tapasztalatok szerint 7-10 év után alakulnak ki.
A Hartmann keresztezõdések hatásai sokkal erõsebbek, mint a Hartmann vonalaké, hiszen a folyamatosan forgó térörvény akadályozza a csakrák (a szervezet fõ energia belépési helyei) mûködését. Ha a térörvény forgási iránya megegyezik a csakra forgási irányával, akkor túlpörgetheti azt, ellenkezõ esetben pedig gátolja mûködésében. Mindkét esetben a szervezet energia háztartásában szabályozási problémákat okozhat, éppen ezért a Hartmann kereszt egészségkárosító hatása sokkal hamarább jelentkezik, mint az ingersávé.
    Azt azonban le kell szögezni: a földsugárzások önmagukban soha nem okoznak betegséget ! A betegség kialakulásához mindig több tényezõ együttes hatásának kell jelen lennie. Ezek közé soroljuk a földsugárzásokat is. Az már viszont az élet fintora, hogy egészségünkre káros, rohanó életmódunk miatt egyre gyakrabban okoz egy egyszerû Hartmann sáv is valamilyen betegséget.


Curry sugárzás


    A másik mindenütt jelenlévõ szabályos sugárzás a Curry sugárzás. Ennél a sávok 45o -os szöget zárnak be az elõbb említett Hartmann hálóra, vagyis átlósan metszik azt. A Curry sugárzás a poláris mezõzónák találkozási helyénél jön létre, szabályos négyzetháló struktúrát alkotva, melyek felváltva pozitív vagy negatív polaritásúak. Szabad térben, ahol nincs semmilyen zavaró hatás, a Curry rács mérete általában 3,5 méter x 3,5 méter. A sávok szélessége kb. 50 centiméter. A Curry pontok, amelyek a Curry sávok keresztezõdései, szintén rendelkeznek perdülettel, és ez ugyanolyan veszélyes lehet, mint a Hartmann kereszt.
    A Curry sugárzás frekvenciája más mint a Hartmann sugárzásé, éppen ezért mások az élettani hatásai is. A Curry sáv csak nagyon ritkán, érzékeny embereknél okoz az egészségben káros tüneteket, viszont a csomópont térörvénye és frekvenciája az idegrendszerre hat. Éppen ezért kerülendõ a felsõ testen a Curry csomópont, különösen a gerincen, mert az idegrendszert kifá-rasztja és utána valamilyen idegi alapon álló probléma, betegség léphet fel.
    Végül néhány példán szeretném bemutatni, hogy a testet különbözõ helyeken érintõ sugárzások milyen betegségeket okozhatnak. Ha a témával kapcsolatban kérdése merül fel, kérem írja meg és levélben, vagy a lap hasábjain keresztül válaszolok rá.


Metamorfózis - Ismeretterjesztõ magazin 1998. III. évf. 3. szám


(A cikk elsõ része: A földalatti vízfolyások sugárzása; harmadik része: Elektroszmog)


www.grafokontroll.hu (c) 2006
l
kapcsolatok
l
Code by Gpek